ที่พักติดแม่น้ำ สร้างจากใจคนบ้านแพน อยากให้คนมาพักมีความสุข และรักบ้านเมืองนี้

Tags ขอบคุณโรงเรียนราษฏร์บำรุงศิลป์ ที่ให้เกียรติพาแขกคนสำคัญ VIP เข้าพัก!!