ที่พักติดแม่น้ำ สร้างจากใจคนบ้านแพน อยากให้คนมาพักมีความสุข และรักบ้านเมืองนี้

ขอบคุณพี่อ้อย และพี่สุธีมากๆครับ เวลาพี่มาพักที่นี่ ผมปลื้มใจบอก

1