ที่พักติดแม่น้ำ สร้างจากใจคนบ้านแพน อยากให้คนมาพักมีความสุข และรักบ้านเมืองนี้

ภาพห้องพัก ถ่ายจากลูกค้า คุณเนิส

1