ที่พักติดแม่น้ำ สร้างจากใจคนบ้านแพน อยากให้คนมาพักมีความสุข และรักบ้านเมืองนี้

สวัสดีลมหนาวแรก ของบ้านแพน เช้านี้อากาศดีมากๆ!!

1