ที่พักติดแม่น้ำ สร้างจากใจคนบ้านแพน อยากให้คนมาพักมีความสุข และรักบ้านเมืองนี้

Tags เริ่มก่อสร้างวันแรก จากที่ป่าหญ้ารกร้าง ริมแม่น้ำ ตั้งใจจะสร้างบ้านอยู่เอง

Sorry, no information available for this item.