ที่พักติดแม่น้ำ สร้างจากใจคนบ้านแพน อยากให้คนมาพักมีความสุข และรักบ้านเมืองนี้

Tags ทำไมพักที่นี่แล้ว อุ่นใจสบายใจ ลูกค้าลืมของทิ้งไว้ เราส่งคืนทันที!!