ที่พักติดแม่น้ำ สร้างจากใจคนบ้านแพน อยากให้คนมาพักมีความสุข และรักบ้านเมืองนี้

ขอบคุณคณะ รองนายก อบต จากหลายจังหวัด มาพักที่บ้านแพน!!

1